Bitcoin đang nằm quanh mốc 8.500 USD nhưng có vẻ như các token đang tăng trưởng khá tốt so với Bitcoin.

Invest Now